Hårtransplantation är idag en väldigt vanlig metod att lösa skallighet eller hårförlust för miljontals människor runtom världen. Det finns olika typer av permanent hårtransplantationer såsom FUE- eller DHI hårtransplantationer.

Det finns otaliga kliniker som kan erbjuda kunder med dessa behandlingar. Det finns dock viktiga saker som kunder bör tänka på om dom vill att deras hårtransplantation skall ha bra resultat.

Fem saker man bör fundera över för att ha en lyckad hårtransplantation

1- Diagnos och planering

Att diagnosera anledningen till hår förlusten är viktigt för resultatet vid slutet av operationen, eftersom en exakt diagnos möjliggör en effektiv plan. Aspekter såsom nivån av hårförlust, de affekterade områden och kundens ansiktsform bör undersökas noga. Ett exempel på detta är utifall hårförlust fortfarande sker på vissa områden. Dessa områden måste då också markeras inför operationen, eftersom dessa i sin tid också skulle bli kala.

2- Att givaren har tillräckligt med hår

b ”The donor area” är det område där hårrötterna som kommer att bli transplanterade till det det markerade området på kunder är valda från. Det är därför kritiskt att rätt område är valt från donatorn. Nacken är det vanligaste området för detta syfte eftersom rötterna är väldigt starka där. Det är helt enkelt omöjligt att göra en hårtransplantation om givaren inte har nog med hår i ”The donor area.”

3- Hur rötterna hos det donerade håret är bevarad

b Om DHI metoden  är vald för operationen så behövs inte hårrötterna, eftersom hårrötterna tagna från ”the donor area” kommer att bli direkt transplanterade till det markerade området. Denna process tar bara ett par minuter.

Om kunder däremot har valt FUE metoden så kommer hårrötterna bli bevarade i en lösning som är kring +4°C tills alla de behövda rötter är insamlade. På detta vis hålls rötterna vid liv tills insamling processen är klar.

4- Transplantation processen.

b Då man planterar de donerade rötterna är det flera aspekter som funderas kring. Vilket håll rötterna ligger åt, att rötterna ligger i en korrekt linje och att vinkeln till skalpen är alla viktiga aspekt för att uppnå en korrekt hårtransplantation. Att rötterna placeras så tätt som möjligt är också viktigt för att operationen skall kunna bli kallad lyckad.

5- Doktorn och kliniken

Hårtransplantation är en känslig operation och kräver komplicerat arbete. Därför är det viktigt att man väljer en erfaren doktor och en välutrustad klinik för att det bästa resultatet, eftersom det är i slutändan dom som behöver utföra denna komplicerade process och det är dom som erbjuder att ge dig det hår du vill ha.

Slutsats

Dessa är några viktiga faktorer som kan påverka hur lyckad en hårtransplantation blir. Kunder som har dessa faktorer i åtanke kommer troligtvis få bättre resultat.