De flesta människor klagar om djärvhet. Detta är anledningen till varför miljontals män och kvinnor idag väljer hårtransplantation. Utöver detta finns det miljontals människor som väntar på sin tur att få sitt hår tillbaka. Det finns idag speciella kliniker som förser kunder med hårtransplantationer över hela världen.

Trots detta är det möjligt att en hårtransplantation inte lyckas, vare sig de använder sig av populära metoder såsom fue- eller dhi hårtransplantation. Det finns tusentals människor som har haft en misslyckad hårtranplantation, trots att man kan undvika detta från första början genom försiktighetsåtgärder. Det är väldigt ovanligt att man inte har några alternativ att få tillbaka sitt hår på det sätt dom vill.

Fem anledningar för misslyckad hårtransplantation

Alla patienter kan få en misslyckad hårtransplantation. Detta kan både bero på patienten eller kliniken, i vissa fall båda. Dessa är de vanligaste anledningarna till varför hårtransplantationer misslyckas.

1- Patienten är möjligtvis inte lämplig för operationen

Bland de som haft misslyckade hårtransplantationer är det ganska vanligt att patienten inte var  lämplig från första början. Anledningarna till detta varierar beroende på personen. Hårrötterna kan ibland inte vara starka nog att hålla fast håret efter operationen. Om rötterna är starka så kan håret sitta kvar längre.

Under ditt första besök till din klinik bör doktorn undersöka hela ditt huvud, allt från skalpen till hårrötterna och förklara sin utvärdering om du är lämplig för operationen eller inte.

2- Den opererande doktorn kan vara oerfaren

En lyckad hårtransplantation kräver tillräcklig kunskap och erfarenhet att utföra. Det behövs kunskap och erfarenhet att utföra en operation, inte bara från doktorerna men även från ytterligare personal på kliniken. Du bör kolla upp kliniken och utvärdera deras erfarenhet, annars kan du räkna med otillfredsställande resultat.

3- Klinikens kvalité

Du bör ha i åtanke att erfarenheten hos en klinik med just din operation inte räknas med hur många banderoller de har. Innan du bokar en operation bör du försöka hitta tidigare patienter och fråga om deras erfarenhet kring kliniken. Endast om du på detta vis kan bilda en positiv uppfattning om kliniken kan du då boka en operation.

4- Bristande hårvård före och efter operationen

För att det hårrötterna efter transplantationen ska fästa måste du vara noggrann med din hygien. Hårvård är kritisk för att ordentligt få ditt hår tillbaka. Detta inkluderas i tre olika processer, vilker är föroperation, operation och efter operation. Det är kritiskt att du följer instruktionerna som din doktor ger dig både före och efter operationen.

Dessa behandlingar kan vara dagliga eller veckovis, beroende på din doktors instruktioner. Om du inte följer är det troligt att resultatet är misslyckat.

5- Patienten har besvärliga förväntningar

Ibland kan det vara så att trots en operation är lyckad kan patienten vara missnöjd. Vi alla vet att alla patienter vill ha tillbaka deras hår så snart som möjligt. Detta är helt normalt. Processen tar däremot tid. Ibland tar det över ett år att få det slutgiltiga resultatet. Det vanligaste är dock att patienter får sitt slutgiltiga, hälsosamma resultat inom ett par månader, förutsatt att god hårvård utövas.

Slutsats

Som du kan förstå finns det olika anledningar för en misslyckad hårtransplantation. Dessa kan undvikas genom bara ett fåtal försiktighetsåtgärder. Vi föreslår att du rådfrågar din klinik före alla operationer. På detta vis kan du förhindra ytterligare problem och vila lugnt under hela behandlingen.