Istanbul, Izmır
Antalya, Cyprus

Telefon
+90 532 324 81 04

24/7
Free Support

Transplantacija kose ručnim ubadačem

Manual Punch Hair Transplant

Ručni ubadač je originalni FUE instrument: kružni šuplji skalpel dijametra od 0.7 do 1 milimetra. Ovaj se instrument koristi za ubiranje kalema sa donatorske oblasti. Ovo je najefikasnija i najsofisticiranija tehnika ubiranja u FUE metodi.

Kako se FUE operacija vrši ručnim ubadačem?

Lekar okreće ubadač napred-nazad između palca i kažiprsta, vršeći pritisak na donatorsku zonu. Kada je postignuta željena dubina, kalem se blago ekstrahuje pomoću pincete.

Šta čini ručno ubadanje najboljom tehnikom transplantacije kose?

Bolja kontrola i veća stopa preživljavanja kalemova

Lekari mogu tokom procedure opipom utvrditi otpor tkiva i ugao pod kojim kalem stoji, pošto ručni alat obezbeđuje lekaru dobar fidbek od strane tkiva.

Ekstrahovani kalemovi postaju zdraviji i imaju veću stopu preživljavanja.

Smanjenje oštećenja korena i presecanja

Ručna ekstrakcija smanjuje mogućnost oštećenja korena povezanih sa toplotom, torzijom i trenjem prouzrokovanim motorizovanim uređajima.

Ručna ekstrakcija takođe sprečava presecanja koja motorizovana oruđa stvaraju zbog stabilne ose oko koje se ubacivač okreće.

Pruža brži oporavak i sprečava problem proređivanja donatorskih područja

Ručnim ubadačem, lekar može mnogo pažljivije da obrađuje donatorsku zonu, smanjujući tako iritaciju te oblasti.

Jedan kalem može da sadrži dve, tri ili četiri vlati kose. Ručnom ekstrakcijom, lekar može izdvojiti jednu vlat kose iz kalema a ostale ostaviti na donatoru. Ova fleksibilnost sprečava pojavu proređivanja donatorske oblasti sa kojom je motorizovana ekstrakcija povezana.