Istanbul, Izmır
Antalya, Cyprus

Telefon
+90 532 324 81 04

24/7
Free Support

Sapphire transplantacija kose

sapphire hair transplant in Turkey

U poslednje vreme je došlo do napretka u tehnologiji koji se odražava i u oblasti transplantacije kose i utrla je put mnogim novim metodama tretmana gubitka kose.

Procedure transplantacije koje su dramatično napredovale tokom godina se vrše na minimalno invazivne i bezbolne načine.

Danas je jedna od najznačajnijih od ovih metoda Sapphire tehnika transplantacije kose. Ova tehnika je nazvana Sapphire FUE tehnologijom, pošto se FUE proces (Ekstrakcija jedinica korena) izvršava specijalnim skalpelima u potpunosti izrađenim od safira. Zbog jedinstvenih svojstava safira, koji se koristi na vrhovima ovih skalpela, skalpel ne gubi oštrinu tokom procesa i obezbeđuje odlične rezultate.

Šta se radi prilikom transplantacije kose Sapphire metodom?

Tokom procesa transplantacije kose Sapphire tehnikom, prvo se koriste uređaji sa mikro-motorom kod procesa vađenja sa područja kalemova.

Zatim se u području gde se želi izvršiti transplantacija kose otvaraju mikro-kanali za postavljanje korenja kose sakupljenih sa područja kalemova, koje se vrši specijalnim skalpelima sa vrhovima od safira.

Najvažnija razlika između FUE transplantacije kose skalpelima sa safirnim vrhovima i drugih metoda transplantacije kose je mogućnost postizanja boljih rezultata upotrebom specijalno proizvedenih skalpela sa safirnim vrhovima koji ne gube oštrinu bez obzira na broj kanala otvorenih radi transplantacije.

Upotrebom specijalnih skalpela sa safirnim vrhovima, minimalizuje se veličina kanala otvorenih radi transplantacije kose i ovim se smanjuje formiranje krasti što povećava uspešnost oporavka prijemne oblasti posle tretmana.

Prednosti metode ekstrakcije jedinice korena (FUE) izvršene safirnim skalpelima

Prilikom operacija transplantacje kose, kada se koriste skalpeli od klasičnog metala na vrhovima, vrhovi skalpela se istupe tokom operacije što može umanjiti kvalitet zahvata. Tehnika presađivanja kose skalpelima sa safirnim vrhom se pojavila upravo radi rešavanja ovog problema. Sa izdrživom i oštrom kristalnom površinom, safir manje gubi oštrinu u poređenju sa konvencionalnim metalima, povećavajući time kvalitet procesa.

U FUE fazi transplantacije kose, ovo je od velike važnosti pošto su kanali otvoreni u njoj veoma bitni i imaju veliki uticaj na gustinu, ugao i smer rasta kose. Danas su skalpeli sa safirnim vrhom najnapredniji instrumenti koji se mogu koristiti za otvaranje ovim vrlo bitnih mikro-kanala.

Istovremeno, otvaranje ovih specijalnih mikro-kanala skalpelima sa safirnim vrhom daje bolje rezultate kod osoba sa znatnim gubitkom kose, smanjujući mogućnost odstupanja od ugla pod kojim je kosa transplantirana ili ispadanja kose posle operacije.

Jedna od prednosti ekstrakcije jedinice korena izvršene skalpelima sa safirnim vrhom je stvaranje malih rezova dimanzija 1.0 – 1.3 – 1.5 mm, koji su istih dimanzija kao i koreni dlaka, na ovaj način se može otvoriti više mikro-kanala i koreni kose se mogu transplantirati gušće.

Zahvaljujući glatkosti, čvrstini, oštrini i izdrživosti i antibakterijskim osobinama, upotreba safirnih skalpela minimalizuje vibracije tokom operacije i značajno smanjuje rizike od komplikacija kao što su trauma, oštećenje tkiva kože glave i infekcija.

Ekstrakcija jedinice korena Sapphire metodom u poređenju sa klasičnom ekstrakcijom jedinice korena

Najznačajnija stavka koja odvaja skalpele sa safirnim vrhom od konvencionalnih čeličnih skalpela je njihova glatka i tvrda površina i činjenica da ne gube lako oštrinu.

Skalpeli sa safirnim vrhom, koji imaju veća antibakterijska svojstva od klasičnih čeličnih skalpela, takođe smanjuju rizik od infekcija posle transplantacije kose.

Zbog svojstva oštrine koju safir poseduje, njegova upotreba uvećava uspešnost rezultata operacije,  istovremeno smanjujući mogućnost komplikacija za vreme njenog toka, povećavajući i kvalitet primenjenih zahvata tokom transplantacije kose.

U poređenju sa čeličnim skalpelima, oštrina skalpela sa safirnim vrhom omogućava lekaru da smanji količinu specijalne tečnosti koja se koristi za odvajanje kože od skalpa, značajno smanjujući pojavu post-operativnih otoka.

Istovremeno, rezovi nastali upotrebom skalpela sa safirnim vrhom su manji od onih nastali klasičnim čeličnim skalpelima, tako da je postopeartivni oporavak tkiva primetno brži.