Istanbul, Izmır
Antalya, Cyprus

Telefon
+90 532 324 81 04

24/7
Free Support

Povećanje i smanjenje grudi

Breast Augmentation and Reduction

Grudi su veoma važan deo ženskog tela, kako na ličnom tako i na estetskom planu. U svakom slučaju, dosta samopouzdanja može proizaći iz veličine, oblika ili osećaja grudi na dodir, a za žene može biti značajno da preuzmu stvar u svoje ruke i same odrede oblik, veličinu i osećaj grudi na dodir. U nekim slučajevima, male grudi mogu dovesti do depresije ili anksioznosti usled društvenih pritisaka ili manjka samopouzdanja. U slučaju grudi koje su veće od uobičajenih, može biti ozbiljnih fizičkih posledica, uključujući bol u ramenima i leđima, glavobolje, i povećani rizik od raka dojke.

Svi ovi problemi se mogu rešiti estetskom hirurgijom, bilo da je u pitanju povećanje, podizanje, ili smanjenje grudi. Tokom podizanja ili liftinga grudi, uklanja se deo masnog tkiva iz grudi, koža se zateže, i dobija se prirodan izgled. Tokom operacije povećanja ili smanjenja grudi, ožiljci se svode na minimum, tako da je veoma teško primetiti da je operacija uopšte rađena. Ove operacije su dostupne svima starijim od 18 godina.

Najefikasniji i najpouzdaniji rezultati se dobijaju kada se sva pitanja i zahtevi pacijenta uzmu u obzir. Vodite računa da hirurg kome se obraćate postavlja ta ptianja i odgovara na njih na pravi način. To je operacija niskog rizika, ali svaka operacija nosi neki rizik bez obzira na sve. Veoma retko dolazi do komplikacija u izuzetnim slučajevima, obično onda kada operaciju vrši nestručni lekar.Svake godine se ovakvim operacijama podvrgavaju na hiljade žena širom zemlje.