Istanbul, Izmır
Antalya, Cyprus

Telefon
+90 532 324 81 04

24/7
Free Support

Estetska Hirurgija

Cosmetic Surgery

Estetska hirurgija je oblik hirurške intervencije koji je dobio na važnosti širom države i u inostranstvu, a naročito u Evropi i Sjedinjenim Državama, odakle i potiče. Kako za žene, tako i za muškarce, estetska hirurgija se koristi kako bi se sačuvali mladost i lepota, kao i da bi se preoblikovali ili uklonili neželjeni delovi tela. U prošlosti su se ljudi često nevoljno okretali estetskoj hirurgiji, zbog raznih glasina o tome kako je to težak ili bolan postupak. Danas, međutim, ova oblast se značajno razvila do te mere da koristi najnovije tehnološke metode. Naročito zahvaljujući iskustvu lekara koji rade na klinikama za estetsku hirurgiju, stare glasine o ovoj delatnosti su utihnule.

Postoji širok spektar estetskih hirurških intervencija, od kojih su neke invazivnije od drugih. Estetičari se mogu pobrinuti za zatezanje lica kako bi se uklonile bore. Hirurzi mogu da vrše liposukciju, uvećanje grudi, postavljanje implanata i smanjenje, i još dosta toga. Praktično bilo koji deo tela, od nosa do kukova, se može transformisati. Sve su to veoma česte operacije u našoj zemlji. Imamo mnogobrojne klinike koje mogu uspešno da izvrše ove postupke, ali takođe postoje i prevaranti i nestručna lica u malobrojnim lošim klinikama. Važno je takve izbegavati, jer ovakve operacije moraju vršiti profesionalci u sterilnim okruženjima.

Pre bilo kakve estetske hirurške intervencije, možete postaviti svom lekaru bilo koje pitanje, kako biste mogli da donesete pravu odluku na osnovu dostupnih informacija o tome kako da nastavite. Biće vam potrebna podrška kako biste prošli kroz ceo postupak, i ona će u idealnom slučaju doći u obliku porodice ili prijatelja. Ali u svakom slučaju, vaš medicinski centar će vam pružiti sve neophodne informacije. Kada saznate šta vam je sve potrebno i kako operacija funkcioniše, možete biti sigurni da ste posetili kompetentnu kliniku koja će vam pružiti ono što želite uz maksimalnu sigurnost.