Istanbul, Izmır
Antalya, Cyprus

Telefon
+90 532 324 81 04

24/7
Free Support

DHI transplantacija kose (bez brijana)

DHI Hair Transplant

DHI je skraćenica za Direktno implantiranja kose. Ova metoda se ne razlikuje od FUE metode. Ovo je napredna metoda. Ona zahteva Choi pera za proces implementiranja.

U DHI metodi transplantacije kose, koreni kose se ubiraju posebnom metodom. Ona ne zahteva zašivanje i zasecanje. Na ovaj način se sprečava formiranje rana u oblastima sa kojih se ubira.

Specijalno pero je neophodno prilikom transplantiranja DHI metodom. Ovo pero se takođe naziva i “implanter”. Ova metoda obezbeđuje najbolje rešenje bez upotrebe skalpela.

Kako proces funkcioniše?

U DHI metodi, kalemi se obično ubiraju pojedinačno. Zbog toga je proces ubiranja nešto duži nego kod FUE metode. Kao rezultat procesa ubiranja, postojeći koreni kose se ne oštećuju i obezbeđuju prirodan izgled kada su usađeni. DHI metoda transplantacije kose je popularna širom sveta.

Ako se javi preterano rasipanje na mestu sa kog se planira ubiranje, koreni kose se mogu ubirati sa drugih delova tela.

Procedura usađivanja

Za vreme operacije, hirurzi koriste implantere za jednokratnu upotrebu. Ovo je higijenska metoda transplantacije kose.

DHI metod transplantacije kose Turska  je metod rađen pod lokalnom anestezijom; ubrano korenje se usađuju jedno po jedno. Zahvaljujući implanteru, svaki se koren može postaviti u poseban položaj u oblasti linije kose. Nema potrebe za stvaranjem rupa ili zasecanja pre operacije. Implanter je jedino oruđe koje se koristi za vreme operacije.

DHI je proces koji je veoma spor i dugotrajan u poređenju sa FUE metodom. Za vreme procesa lekari moraju biti veoma obazrivi i pedantni.

Proces zaceljenja

Posle operacije transplantacije kose DHI metodom, vreme zaceljenja je 5 do 6 dana. Pošto se tokom operacije ne otvaraju kanali, ovaj proces je puno kraći nego kod drugih metoda transplantacije kose.

Dve nedelje nakon operacije počinje proces opadanja i posle 3 meseca nova kosa počne da raste.

Prednosti

·         Nema potrebe za brijanjem glave.
  • Korenje kose se usađuju za 1 – 2 minute. Nema potrebe za čekanjem.
  • Veoma je mala verovatnoća oštećenja korenja kose.
  • Minimalan rizik od krvaljenja
  • Zahvaljujući implanteru, korenje se može usaditi lakše i intenzivnije.
  • Kako je pacijent pod lokalnom anestezijom, biće budan tokom operacije.
  • Ova metoda je pogodna i za muškarce i za žene.

Mane

  • Ova metoda traje duže od drugih metoda.
  • Ova metoda je veoma skupa zbog upotrebe posebnih instrumenata.
  • Proces transplantacije kose DHI metodom može da traje do 2 dana.

Zahvaljujući inovativnoj DHI metodi transplantacije kose, tok operacije je bezbolan i lak za pacijenta. Zbog brzog procesa zaceljenja, DHI je najpoželjniji metod transplantacije kose.

Inovativna Choi pera pružaju komfor i zadovoljstvo pacijentu.