Istanbul, Izmır
Antalya, Cyprus

Telefon
+90 532 324 81 04

24/7
Free Support

Abdominoplastika

Abdominoplasty

Tokom abdominoplastike, suvišne masne naslage se uklanjaju sa stomaka, popravlja se opušteno tkivo, a ostatak masnog tkiva se zateže duž trbušnog zida, kako bi se popravila struktura tog dela tela. Postupak zatezanja je najčešće tražen od strane žena, ali je dostupan pripadnicima oba pola.

Ovaj postupak je veoma koristan za one koji su ili radili liposukciju ili su nedavno izgubili dosta kilaže za kratko vreme, jer se njim uklanja opuštena koža sa područja stomaka. Njim se takođe popravlja izgled bilo kakvih deformiteta ili abnormalnosti u predelu abdomena. Liposukcija se može vršiti u kombinaciji sa ovom operacijom.

Uz abdominoplastiku, moguće je postići ravan, lep stomak kakav želite. Pre operacije, vaš abdomen će biti upoređen sa željenim rezultatom, bilo putem fotografija ili nacrta, a testiranje se vrši kako bi se odredio najbolji način da se postigne ta transformacija. Onda kada se obavi ovo pred-testiranje, operacija se može izvršiti pod opštom anestezijom. Obično nema nikakvih komplikacija, osim onih koje se mogu javiti pri bilo kakvoj operaciji pod anestezijom, a sam postupak ne bi trebalo da traje duže od jednog do dva sata.

Iako pre svega estetska hirurgija, abdominoplastika se može izvršiti i kako bi se popravila cirkulacija ili rad unutrašnjih organa u predelu abdomena. Višak ili nepravilno raspoređena mast i masno tkivo nekad mogu da ograniče ili ometaju zdrav protok krvi ili drugih telesnih supstanci u ovom delu tela.

Nakon operacije, pacijent mora da ostane u bolnici nekoliko dana. Nakon drugog dana, pacijent se ohrabruje da ustaje i kreće se, kako bi se stimulisala cirkulacija i kako bi se vratio svojoj uobičajenoj rutini. Čak i kada stigne kući, pacijent bi trebalo da se odmara nekoliko dana pre nego što se u potpunosti vrati svojim aktivnostima. Takođe se preporučuje izbegavanje udaraca ili pritisaka na stomak tokom nekoliko narednih nedelja.