Pjesa e pasme e kokës është zona dhuruese më e zgjedhur   (pjesëve nga ku do të merren gjëndrat) në operacionet e transplantimit të flokëve, por kur zona dhuruese nuk ka gjëndra të mjaftueshme qimesh, është e mundur të zgjidhen zona të tjera si zona kontribuese .

Në këtë rast, zona e gushës, zona e qafës dhe pjesët e sipërme të mollëzave mund të përdoren si zona dhuruese për operacionin e transplantimit të flokëve dhe për këtë arsye është e mundur që të bëhet transplanti i flokëve nga mjekra në kokë.

Pse të zgjidhni mjekrën?

Megjithëse metoda FUE (Nxjerrja e njësisë folikulare) lejon që shumë zona të përdoren si zona dhuruese, qimet e mjekres jane  më te preferuara për operacionin. Ka shumë arsye pse mjekra ka një cilësi superiore ndaj flokëve në pjesët e tjera të trupit. Mjekra fiton më shumë vëllim pas transplantimit të flokëve dhe duket më e dendur se llojet e tjera të flokëve të trupit.

Meqenëse arritja e synuar e një procesi të transplantimit të flokëve ofron flokë natyralë me një densitet të mirë, mjekra është ideale për përmbushjen e këtyre pritshmerive  sepse është e fortë, e qëndrueshme dhe me pamje natyrale. Eshtë gjithashtu një zgjidhje e mirë nëse mjekra e klientit është shumë e dendur dhe klienti dëshiron të zvogëlojë densitetin e mjekrës së tij.

Cilët klientë preferohen për transplantin e flokëve nga mjekra?

Cdo klient me mjekër të mjaftueshëm për t’u përdorur pasi zona e dhuruesit është i përshtatshëm për të bërë transplantin e flokëve nga mjekra por disa klientë janë më të përshtatshëm për këtë proces në krahasim me të tjerët. Për shembull nëse një klient nuk ka zonë të mjaftueshme dhuruese në pjesën e prapme të qafës ose ka një plagë ose djegie në zonën e dhuruesit, atëherë zgjedhja e parë e ardhshme do të jetë përdorimi i mjekrës si zona e dhuruesit.

Nëse zona e transplantimit në kokën e klientit është shumë e madhe, përdoren folikula të flokëve nga pjesa e prapme e qafës por edhe duke përdorur gjithashtu folikulat e flokëve nga mjekra sepse vëllimi i mjekrës është më i lartë se flokët në shumicën e zonave të trupit.

Nëse një klient ka flokë me cilësi të keqe në zonat dhuruesepor mjekër me cilësi të lartë, atëherë klienti është ideal për të patur gjëndrat e flokëve nga mjekra të transplantuara në zonën e synuar.

Avantazhet e transplantit të flokëve nga mjekra

  • Edhe pse mjekra ka më pak folikuj për transplant, ajo ka një vëllim më të lartë dhe duket më e dendur.
  • Mund të rritet si flokët dhe të gjitha aplikimet e flokëve mund të aplikohen në flokë sikur të jenë flokë natyralë.
  • Procesi i shërimit në zonën e donatorëve kërkon shumë më pak kohë në krahasim me atë të pjesës së pasme të qafës.
  • Më pak e dhimbshme në krahasim me pjesën e pasme të qafës si zona dhuruese.
  • Megjithëse flokët e gjoksit nuk mund të përdoren për transplantim për të gjithë, kushdo që ka mjekër mund të përdorë mjekrën si zonën e dhuruesit.
  • Shërben si një mënyrë për të hequr qafe mjekrën shumë të dendur.
  • Numri i shartimeve të mbledhura është më i larte.
  • Zgjedhja më e mirë nëse pjesa e pasme e qafës nuk është në dispozicion për t’u përdorur si zona e dhuruesit.