Transplantimi i flokëve është një operacion kirurgjikal për të cilin gjëndrat e shëndetshme të flokëve nxirren në grafte nga zona e zgjedhur e dhuruesit dhe më pas transplantohen në zonën ku është prezente humbja e flokëve ose tullacëria. Nëse jeni duke kërkuar një zgjidhje të përhershme për të luftuar humbjen e flokëve ose tullacërinë transplantimi i flokëve mund t’ju ofrojë rezultatet më efektive dhe natyrore. Duke qënë se është thjesht implantimi i flokëve natyral dhe biologjik të pacientit të marra nga një zonë tjetër e trupit të pacientit.

Ekzistojnë një numër faktorësh që ndikojnë në kohëzgjatjen e operacionit të transplantimit të flokëve. Ndryshon sipas metodës së transplantimit të flokëve, numrit të shartimeve që do të transplantohen dhe plani i mjekut. Një operacion për transplantin e flokëve kërkon përafërsisht 8 deri në 14 orë shumicën e kohës.

Sa orë zgjat operacioni FUE për transplantin e flokëve?

Secila metodë e transplantimit të flokëve kërkon një sasi të ndryshme kohe. Meqenëse ne gjatë gjithë operacionit aplikojmë anestezinë lokale, pacienti mund të dëgjojë muzikë, të lexojë libra, të shikojë filma ose të flejë pa ndonjë problem.

Metoda FUE është një nga metodat më të praktikuara dhe moderne midis të gjitha metodave të tjera të transplantimit të flokëve. Kur klinika e transplantimit të flokëve aplikon këtë metodë ne marrim gjëndrat e flokëve një nga një dhe pastaj i ruajmë në një solucion të veçantë e cila zgjat ciklin jetësor të gjëndrave të flokëve dhe i mban gjallë derisa të fillojë procesi i implantimit.

Nëse aplikojmë metodën FUE, 3000 deri 4500 shartime mund të merren në një seancë. Ky proces mund të zgjasë 3 deri në 4 orë dhe pasi të hiqen gjëndrat e flokëve nga zona e donatorëve dhe të pritet në tretësirën ruajtëse, duhen edhe 3 – 4 orë të tjera për të përfunduar procesin e implantimit të gjëndrave të flokëve të nxjerra. Sa seanca do të zgjasë i gjithë operacioni varet nga sa folikula të flokëve janë të nevojshme për t’u transplantuar. Zakonisht, një seancë e vetme do të zgjasë minimumi 6 orë dhe maksimum 10 orë.

Cilët janë faktorët e tjerë që ndikojnë në kohëzgjatjen e një operacioni të transplantimit të flokëve?

Përvoja e mjekut dhe personelit të klinikës mund të ndikojë në sa kohë do të zgjasë një seancë për transplantin e flokëve. Zakonisht është një zgjedhje e zgjuar për të qëndruar larg klinikave që marrin shumë shartime në një seancë të vetme. Sasia e personelit shëndetësor që punon në operacionin tuaj gjithashtu shpejton kohëzgjatjen e një operacioni të transplantimit të flokëve pasi ekzistojnë procedura të shumta në operacion.