Një transplant i flokëve është zgjidhja më efektive për problemin e tullacërisë. Të gjithë ata që kanë një transplant flokësh duan që flokët e tyre të jenë jo vetëm të fortë dhe të dendur, por edhe të natyrshëm. Por arritja e flokëve të fortë, të dendur dhe natyral varet nga plani juaj i personalizuar i modelimit të flokëve.

Faktorët që duhet të merren parasysh ndërsa planifikoni një model të personalizuar të flokëve

Mjekët marrin në konsideratë disa faktorë përpara se të planifikoni modelin tuaj të flokëve. Mos marrja parasysh e këtyre faktorëve do të rezultojë në rezultate zhgënjyese.

Struktura e fillesave tuaja të flokëve luan një rol të rëndësishëm në planifikim. Disa njerëz kanë trashësi dhe disa njerëz kanë fillesa të hollë flokësh. Fijet e trasha të flokëve bëjnë një punë më të mirë për të mbuluar kokën e kokës. Kështu që, nëse keni fije floku të holla, atëherë mjekët do të duhej të korrnin më shumë shartime nga kokës tuaj.

Një nga faktorët më të rëndësishëm që përcakton suksesin e operacionit është dendësia në zonën e donatorit tuaj. Të keni flokë më të dendur në zonën e donatorëve është e rëndësishme sepse mundëson që kirurgët të korrin më shumë shartime nga kokës tuaj. Më shumë shartim do të thotë rezultate më të mira.

Gjerësia e zonës suaj të lëmuar është pothuajse po aq e rëndësishme sa dendësia në zonën e donatorit tuaj. Sepse numri i shartimeve të nevojshme për operacionin varet nga madhësia e zonës suaj të tullacit. Pra, ato janë të dyja shumë të rëndësishme.

Një faktor tjetër i rëndësishëm është faza e rënies së flokëve tuaj. Nëse tashmë jeni duke humbur flokët, atëherë ajo do të vazhdojë edhe pasi të keni një transplant flokësh. Kjo është arsyeja pse ajo luan një rol të rëndësishëm në planifikimin e modelit tuaj të flokëve. Mjekët bëjnë analiza për të parashikuar se si do të vazhdojë humbja juaj dhe të planifikojnë hapat e tyre në përputhje me rrethanat. Ju mund të keni nevojë për një operacion tjetër transplantimi nëse modeli juaj i flokëve nuk është planifikuar siç duhet.

Faktori i fundit është forma e fytyrës tuaj. Mjekët bëjnë disa llogaritje për të kuptuar modelin më të mirë të flokëve për fytyrën tuaj. Nëse nuk llogaritet si duhet, flokët tuaj do të duken shumë të panatyrshëm.

Planifikimi i Dizajnit të Flokëve

Së pari, kirurgu bën një analizë të flokëve tuaj. Kjo analizë identifikon strukturën tuaj të flokëve, modelin e humbjes së flokëve tuaj, raportin e tullacërisë dhe flokët e vendosur në zonën e donatorëve. Pas kësaj analize, kirurgu vendos numrin e shartimeve të nevojshme dhe si t’i mbjellë këto shartime në zonën e tullacave. Sapo të jenë përfunduar këto llogaritjet, kirurgu harton një plan për vijën tuaj të flokëve. Kirurgu bën të gjitha këto llogaritjet shkencërisht dhe estetikisht.

Planifikimi është thelbësor në transplantimin e flokëve. Nëse nuk është bërë si duhet, do të çojë në rezultate të këqija. Ju madje mund të duhet të keni një transplantim tjetër të flokëve. Pra, bëni kërkimet tuaja dhe zgjidhni kirurgët tuaj me kujdes. Sigurohuni që kirurgu po ju informon për çdo temë që përmendim në këtë artikull.