Operacionet e transplantimit të flokëve janë tani një metodë shumë e zakonshme për të zgjidhur baldness ose humbjen e flokëve në zona të caktuara për miliona njerëz në botën e sotme. Ekzistojnë lloje të ndryshme të operacioneve të përhershme të transplantimit të flokëve, siç janë transplantimi i flokëve FUE dhe transplantimi i flokëve DHI.

Ekzistojnë klinika të panumërta atje që mund t’u ofrojnë klientëve këto shërbime me një shkallë të lartë suksesi, megjithatë, ekzistojnë disa gjëra të rëndësishme që klientët duhet t’i mbajnë në mend nëse dëshirojnë të bëjnë operacionin e transplantimit të flokëve për të rezultuar në sukses.

5 gjëra që duhet të merren parasysh për të pasur një transplantim të suksesshëm të flokëve

1- Diagnostifikimi dhe planifikimi

Diagnostifikimi i shkakut të humbjes së flokëve është thelbësore për të pasur sukses në fund të operacionit pasi një diagnozë e saktë do të hapë rrugën për një plan efektiv të transplantimit të flokëve. Pra, aspektet si niveli i humbjes së flokëve, zonat ku rënia është e pranishme dhe forma e fytyrës së klientit duhet të ekzaminohen me kujdes. Për shembull, nëse humbja e flokëve vazhdon të ndodhë në disa zona, ato zona duhet të shënohen edhe për transplant pasi që ato zona do të kenë rënie flokësh me kalimin e kohës.

2- Të kesh flokë të mjaftueshëm në zonën nga do të rrënjët e flokëve (zona donatore/dhuruese)

Zona e donatorëve është zona nga ku zgjidhen rrënjët e flokëve që do të transplantohen në zonën e synuar, prandaj zgjedhja e zonës së saktë për këtë qëllim është gjithashtu shumë e rëndësishme. Pjesa e pasme e qafës është zona më e zakonshme e zgjedhur për këtë qëllim pasi rrënjët e flokëve atje janë shumë të forta. Eshtë thjesht e pamundur të bëni një transplant flokësh nëse nuk keni mjaft rrënjë flokësh në zonën e donatorëve.

3-Si ruhen rrënjët e marra të flokëve

Nëse për operacionin është zgjedhur metoda e transplantimit të flokëve DHI, ruajtja e rrënjëve të flokëve nuk do të jetë e nevojshme pasi rrënjët e flokëve të marra nga zona e donatorëve do të transplantohen në zonën e synuar brenda dy minutave.

Por nëse do të zbatohet metoda FUE e transplantimit të flokëve, atëherë rrënjët e flokëve duhet të ruhen në një zgjidhje me temperaturë + 4 ° C derisa të mblidhen të gjitha rrënjët e nevojshme, prandaj statusi jetik i rrënjëve duhet të ruhet deri në procesi i mbledhjes është përfunduar.

4- Procesi i transplantimit

Ndërsa mbjellni rrënjët e marra, drejtimi i rrënjëve të flokëve, mbjellja e rrënjëve të flokëve në një vijë të saktë dhe këndi i rrënjëve të flokëve në lëkurën e kokës duhet t’i jepet një rëndësi e madhe për të arritur një proces të duhur të transplantimit të flokëve. Mbjellja e rrënjëve të flokëve sa më të dendura të jetë e mundur është gjithashtu një qëllim tjetër për të arritur në mënyrë që operacioni të quhet një sukses.

5- Mjeku dhe klinika

Transplanti i flokëve është një operacion delikat dhe kërkon punë të hollësishme. Pra, zgjedhja e një mjeku me përvojë dhe një klinikë të pajisur me siguri do të ju japin rezultate më të mira pasi ata janë ata që duhet të kryejnë këtë proces delikat dhe t’ju ofrojnë flokët që dëshironi.

Përfundim

Këta janë disa nga faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në suksesin e një operacioni të transplantimit të flokëve. Klientët ka shumë të ngjarë të kenë rezultate më të mira nëse merren parasysh këto.