Istanbul, Izmır
Antalya, Cyprus

Telefoni
+90 532 324 81 04

24/7
Free Support

Çfarë është shpuesi manual?

Çfarë është shpuesi manual?
Shpuesi manual është një instrument origjinal FUE: është një bisturi rrethore me një diametër prej 0,7 deri në 1,0 milimetra. Ky instrument përdoret për të marr graftet (pjesët e transplantuara) nga zona dhuruese ( pjesa e shënuar për të marr graftet).

Kjo është teknika më efektive dhe e sofistikuar në metodën FUE.

Si kryhet kirurgjia FUE përmes shpuesit manual?

Mjeku rrotullon shpuesin poshtë e lart ndërmjet gishtit të madh dhe gishtit tregues, duke aplikuar presion në zonën e donatorëve. Sapo të arrihet thellësia e dëshiruar, graftet (pjesët e transplantuara) nxirren butësisht duke përdorur pincat.

Pse shpuesi manuale është teknika më e mirë?

Kontrolli më i mirë dhe normat e larta të mbijetesës së grafteve (pjesëve të transplantuara).

Mjekët mund të ndjejnë manualisht rezistencën e indeve dhe këndin e graftit (pjesëve të transplantuara) gjatë procedurës sepse mjeti manual i siguron mjekut të ndjej reagimet nga indet.

Graftet (pjesët e transplantuara) e nxjerra bëhen më të shëndetshme dhe kanë norma më të mëdha mbijetese.

Zvogëlon dëmtimet Folikulare dhe transaksionet

Ekstraktimi manual zvogëlon dëmtimet folikulare të lidhura me nxehtësinë, rrotullimin dhe fërkimin e krijuar nga pajisjet motorizuara.
Ekstraktimi manual gjithashtu parandalon kalimet të cilat mjetet e motorizuara krijojnë për shkak të boshtit të qëndrueshëm në të cilin gjuajtja shënon.

Ofron një kohë më të shpejtë të rimëkëmbjes dhe parandalon dobësimin e zonës së donatorëve.

Me shpuesin manual, mjeku mund të punojë me zonën e donatorëve shumë më butë, kështu që ka më pak irritim në pjesën e donatorëve.

Një graft ( pjesë e transplantuar) mund të përmbajë dy, tre ose katër qime. Me nxjerrjen manuale, mjekët mund të marrin vetëm një fije floku dhe të lënë fijet e tjera. Ky fleksibilitet pengon çështjet e dobësimit të pjesëve të donatorëve, me të cilat është lidhur ekstraktimi i motorizuar.