Ka njerëz të panumërt që vuajn nga humbja e flokëve dhe tullacëria edhe pse këto persona mundohen ta rregullojnë këtë me produkte kozmetikë ose natyralë, dihet që këto përpjekje do të rezultojnë në dështim dhe nuk janë të përherëshme.Shumicën e tyre ata mund të ofrojnë është parandalimi i rënies së flokëve.

Transplantimi i flokëve mund të gjeni një zgjidhje për përhershme dhe të suksesshme për tullacërinë dhe humbjen e flokëve. Ekzistojnë metoda për të siguruar më shumë mundësi për transplantimin e flokëve është transplantimi i flokëve FUE dhe teknika DHI. Të dyja këto metodajanë efektive, të përhershme dhe ofrimin e më shumë avantazheve të tjera.

Avantazhet e transplantit të flokëve

Humbja e flokëve ka një ndikim të madh psikologjik te njerëzit që vuajnë prej saj. Ndikon në karizmin, vetëbesimin dhe vetëvlerësimin e një personi mjaft negativisht, por falë transplantimit të flokëve, njerëzit me humbje të flokëve ose probleme të balancës janë në gjendje të riparojnë jo vetëm pamjen e tyre të mirë, por edhe besimin e tyre.

Për më tepër, transplanti i flokëve është provuar të jetë i përhershëm dhe ka padyshim rezultate në kontrast me metodat e tjera siç është përdorimi i produkteve kozmetike. Klinikat që kryejnë operacionin e transplantimit të flokëve do të garantojnë qëndrueshmërinë e operacionit për një kohë të gjatë.

Cfarë përfitimesh keni nga një transplant flokësh?

 • Flokët rriten natyrshëm pas operacionit
  • Ka një çmim të përballueshëm për një shërbim kaq të rëndësishëm
  • Klinikat e flokëve janë ekspertë në procesin e transplantimit të flokëve dhe ato do t’ju ofrojnë zgjidhjen më të mirë
  • Ndihmon klientët të rimarrin besimin që kanë humbur Procesi i transplantimit të flokëve është pa dhimbje

Meqenëse operatorët aplikojnë anestezi lokale në zonën e transplantimit, pacientët nuk do u duhet të durojnë ndonjë gjë të dhimbshme gjatë ose pas procesit, prandaj, nuk është një përvojë e pakëndshme.

Procesi mund të ketë efekte të vogla anësore si ënjtje dhe skuqje por kur udhëzimet e mjekut ndiqen, procesi i shërimit për këto efekte anësore do të marrë një kohë shumë të shkurtër.

Përparësitë e transplantit të flokëve mbi metodat e tjera

 • Transplanti i flokëve ofron zgjidhje më superiore nga ato të ofruara nga metodat e tjera. Disa produkte kozmetikë ose natyralë të flokëve mund të jenë në gjendje të zvogëlojnë ose ndalojnë humbjen e flokëve, por ato nuk janë në gjendje t’ju ofrojnë flokë të rinj që do të rriten natyrshëm. Transplantimi i flokëve është metoda e vetme që mund të ofrojë këtë për klientët.
  • Transplanti i flokëve ofron diagnozë dhe planifikim individual, kështu që secilit klient do t’i ofrohen zgjidhje individuale.
  • Blerja e produkteve kozmetike mund të duket më e lirë në krahasim me një operacion të transplantimit të flokëve, por për një kohë të gjatë, do të kurseni më shumë para.
  • Produktet kozmetike ose natyrale janë zgjidhje të përkohshme për problemet e humbjes së flokëve, por metoda e transplantimit të flokëve është e përhershme.
  • Operacioni i transplantimit të flokëve kryhet nga ekspertë mjekësorë, pra, është më i sigurt se metodat e tjera.

Transplanti i flokëve jep rezultatet më natyrale

Disa pacientë mund të pyesin nëse rezultati i operacionit të transplantimit të flokëve do të duket i natyrshëm. Meqenëse ka një planifikim individual për secilin klient, rezultati i transplantimit duket shumë i natyrshëm.

Falë teknikave të përparuara të transplantimit të flokëve, këndi i rrënjëve të flokëve dhe mënyra e rritjes së flokëve është planifikuar saktësisht, për këtë arsye, flokët e transplantuar nuk do të duken të panatyrshëm ose absurdë në krahasim me flokët natyrale të klientit.