Transplantimi i flokëve është një lloj mjaft i zakonshëm i kirurgjisë kozmetike. Ka njerëz të panumërt në botë që tashmë e kanë kryer këtë operacion dhe janë të kënaqur me rezultatet. Megjithëse ekzistojnë disa përjashtime për klientët me disa gjendje shëndetësore; shumica e klientëve janë të përshtatshëm për operacionin e transplantimit të flokëve.

Disa njerëz mund të pyesin nëse kushtet e tyre shëndetësore do t’i lejojnë ata të bëjnë një transplant flokësh apo jo. Një sasi e madhe e këtyre njerëzve janë ata që vuajnë nga diabeti. Pasi që është një nga kushtet më të zakonshme shëndetësore kronike. Afërsisht 415 milion njerëz në të gjithë botën janë pacientë me diabet.

A mund të ndërhyjë diabeti në operacionin e transplantimit të flokëve?

Diabeti është një gjendje shëndetësore që ndikon në jetën e përditshme të pacientëve. Kjo mund të jetë një situatë me të vërtetë e vështirë për t’u marrë meqenëse ka gjëra të panumërta për të cilat pacientët me diabet duhet të jenë të kujdesshëm. Mbajtja e kontrollit të diabetit është shumë e rëndësishme për pacientët me diabet nëse duan të përmirësojnë nivelin e tyre të jetesës.

Ashtu si çdo person tjetër, edhe pacientët me diabet mund të vuajnë nga probleme të tilla si rënia e flokëve. Rreth 70% të kohës humbja e flokëve dhe tullacëria lidhen me faktorët gjenetikë që janë të trashëguar nga familja. Kështu që ata mund të mendojnë për një transplant flokësh për të gjetur një zgjidhje të përhershme për këtë çështje dhe të pyesin nëse gjendja e tyre shëndetësore do t’i lejojë ata të kryejnë këtë operacion.

Zakonisht, nuk ka asnjë problem nëse një pacient diabetik kalon një operacion për transplantin e flokëve, por ka disa gjëra të rëndësishme për të cilat duhet të jenë të vetëdijshëm para dhe pasi të kryejnë operacionin.

Për çfarë duhet të jenë të vetëdijshëm pacientët diabetikë?

Transplantimi i flokëve për pacientët me diabet është i mundur por duhet të kenë kujdes në lidhje me disa gjëra nëse dëshirojnë që operacioni i transplantimit të flokëve të shkojë mirë, pa hasur ndonjë problem gjatë ose pas procesit.

Para së gjithash, pacientët me diabet duhet të konsultohen me mjekët e tyre;tu tregojnë atyre për operacionin e transplantimit të flokëve që ata po planifikojnë të kenë dhe të marrin miratimin nga mjekët e tyre; ata duhet të informojnë mjekun e transplantit të flokëve për gjendjen e tyre dhe rekomandimet e mjekëve të tyre gjithashtu. Në disa situata ekstreme, ju mund të kërkoni që mjeku juaj i diabetit dhe mjeku për transplantim të flokëve të bashkëpunojnë në mënyrë që rreziku i hasjes së problemeve madhore të jetë minimal.

Ju duhet të bëni një dietë para dhe pas operacionit të transplantimit të flokëve për të mbajtur nën kontroll diabetin tuaj. Ju duhet të ndiqni me kujdes dietën e dhënë nga mjeku juaj i diabetit për të shmangur problemet shëndetësore të padëshiruara.

Megjithëse nuk ka prerje të mëdha gjatë operacionit të transplantimit të flokëve, plagët nga prerjet milimetrike të bëra gjatë procesit do të marrin ca kohë për t’u shëruar. Procesi i shërimit mund të zgjasë më shumë për pacientët me diabet. Ndonjëherë ata duhet të përdorin antibiotikë dhe të tregohen të kujdesshme për të mbrojtur plagët.